Cep telefonu arama takibi


Contents:

  • Bu sebeple biraz beklemenizi tavsiye ederim.

    Şte burada ortaya çkan bir problem bulunuyor. Zararl yazlmlar kendi kendilerini çoğaltabilen, bir bilgisayardan diğerine yaylabilen ve çoğu kez bilgisayar sistemlerine kasten zarar vermek için yazlmş programlardr.